Zestawienie salda pracowników
Imię Nazwisko Wpłaty Wypłaty Saldo  
Tomasz Bryś 920 0 920
Ariel Bardorz 151277 151280 -3
Karol Lica 0 0 0
Tomasz Szyszka 43549 44759 -1210
Adam Żyta 1050 0 1050
Daniel Kowalik 4450 4300 150