Zestawienie salda pracowników
Imię Nazwisko Wpłaty Wypłaty Saldo  
Tomasz Bryś 920 0 920
Ariel Bardorz 135712 127611 8101
Karol Lica 0 0 0
Tomasz Szyszka 37310 37840 -530
Adam Żyta 637 0 637
Daniel Kowalik 0 0 0