Zestawienie salda pracowników
Imię Nazwisko Wpłaty Wypłaty Saldo  
Tomasz Bryś 0 0 0
Karol Lica 0 0 0
IPAD Serwis 0 0 0
Tomasz Szyszka 49251 46912 2339
Adam Żyta 0 0 0
Daniel Kowalik 17745 16734 1011
Karolina Korpowska 78564 61717.3 16846.7